Cum te putem ajuta?
021.22.22.554

Acte necesare pentru obţinerea nr. de ordine – fiscalizare (NUI)

Acte necesare pentru obţinerea nr. de ordine – fiscalizare (NUI)

Acte necesare pentru obţinerea nr. de ordine – fiscalizare (NUI)    Se va depune organului fiscal competent Cererea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidentă. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente în copie certificată cu originalul:

1. COPIE FACTURĂ FISCALĂ
2. COPIE PROCES VERBAL SIGILARE A MEMORIEI FISCALE ŞI A APARATUL
3. CERTIFICAT GARANŢIE
4. COPIE DOVADA PLĂŢII
5. COPIE CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
6. COPIE AUTORIZAŢIE MINISTERUL FINANŢELOR
7. COPIE CUI
8. ACTUL DE IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI LEGAL ÎNSCRIS ÎN CERERE, PRECUM ŞI ACTUL DE
IDENTITATE CU CARE SE LEGITIMEAZA ÎMPUTERNICITUL (DACĂ ESTE CAZUL)
9. ÎMPUTERNICIRE ÎN ORIGINAL (DACĂ ESTE CAZUL)
10. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A UTILIZATORULUI PRIVIND ADRESA DE LA LOCUL UNDE VA FI
INSTALAT AMEF
11. CONTRACTUL DE PROPRIETATE/ÎNCHIRIERE AL SPAŢIULUI
12. ÎNREGISTRARE CIF ÎN SCOPURI DE TVA
13. CERTIFICAT CONSTATATOR ELIBERAT DE OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
*Cerea poate fi depusă pe hârtie (în 2 exemplare) direct la biroul (compartimentul) avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent. Varianta depunerii cererii sub formă de fișier pdf inteligent transmis prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual prin
completarea formuralui C801 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/801.html.
Utilizatorii pot solicita „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” organului fiscal (Direcţiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucureşti și a judeţului Ilfov) în a cărui rază teritorială urmează să fie instalate aparatele.
 
*Daca depunerea se face online se completeza Formularul C801, disponibil pe www.anaf.ro, în cadrul secțiunii SERVICII ONLINE, DECLARAȚII ELECTRONICE, DESCĂRCARE DECLARATII.
Documentele ce trebuiesc depuse conform cu originalul , cu excepția împuternicirii se arhivează într-un singur fișier zip și se atașeaza la formularul PDF.
Declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului nu mai este necesara pentru că este deja cuprinsă în formularul C801.
 
*În urma depunerii acestei cereri, Organul fiscal competent emite Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale (anexa 2B Ordinul nr. 4156/2017) în termen de 2 zile de la depunerea cererii de către solicitant.         
 

Produse Recomandate

Anzi Soft POS R314 - MAX

Anzi Soft POS R314 - MAX

Anzi Soft R314 - MAX este POS-ul de care aveați nevoie pentru modernizarea afacerii. Aspect elegant și performanță la un preț foarte bun.

Vezi detalii

Anzi Soft POS R314

Anzi Soft POS R314

AnziSoft POS R314 este fie cea mai performantă casă de marcat fie cel mai mic POS mare în funcție de cum priviți.

Vezi detalii

Anzi Soft POS R314 - XChange

Anzi Soft POS R314 - XChange

Anzi Soft POS R314 XChange este soluția perfectă pentru casele de schimb valutar moderne. Tot ce este nevoie pentru funcționarea punctului de schimb valutar…

Vezi detalii

Cere info