Cum te putem ajuta?
021.22.22.554

Înregistrarea vânzărilor în Registrul Special

Înregistrarea vânzărilor în Registrul Special

Înregistrarea vânzărilor în Registrul Special    În situația în care casa de marcat cu jurnal electronic nu este funcțională (nu se pot realiza vânzări cu emiterea bonului fiscal), comercianții trebuie să aibă în atenție prevederile legale:
 
Punere în aplicare prin Norma metodologică pentru aplicarea O.U.G 28/1999 din 18/04/2003, Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005:
(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcţiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2015 începând cu 28.04.2015.
 
Punere în aplicare prin Norma metodologică pentru aplicarea O.U.G 28/1999 din 18/04/2003, Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005:
(2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează toate operaţiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ştersături şi fără spaţii neutilizate.
(3) Registrul special se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2a) şi 2b).
(4) Registrul special are paginile numerotate, este sigilat şi ştampilat de către organul fiscal la care se depun declaraţiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi este prezentat de către utilizator, cu excepţia taximetriştilor, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activităţii. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declaraţiei de instalare a aparatului.
(5) La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operaţiunilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.
Art. 7. - (1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanţe pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clienţilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar aplică prevederile din legislaţia care reglementează autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României.
 

Produse Recomandate

Anzi Soft POS R314 - MAX

Anzi Soft POS R314 - MAX

Anzi Soft R314 - MAX este POS-ul de care aveați nevoie pentru modernizarea afacerii. Aspect elegant și performanță la un preț foarte bun.

Vezi detalii

Anzi Soft POS R314

Anzi Soft POS R314

AnziSoft POS R314 este fie cea mai performantă casă de marcat fie cel mai mic POS mare în funcție de cum priviți.

Vezi detalii

Anzi Soft POS R314 - XChange

Anzi Soft POS R314 - XChange

Anzi Soft POS R314 XChange este soluția perfectă pentru casele de schimb valutar moderne. Tot ce este nevoie pentru funcționarea punctului de schimb valutar…

Vezi detalii

Cere info