https://www.high-endrolex.com/30
OUG 28/1999 cu privire la casele de marcat (AMEF)
Cum te putem ajuta?
021.22.22.554

Prevederi importante aduse OUG 28/1999, publicate in Monitorul Oficial la data 20 noiembrie 2017

Prevederi importante aduse OUG 28/1999, publicate in Monitorul Oficial la data 20 noiembrie 2017

Prevederi importante aduse OUG 28/1999, publicate in Monitorul Oficial la data 20 noiembrie 2017        La data de 20.11.2017 prin hotararea nr. 804 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale s-a aprobat legislatia cu privire la echipamente fiscale – AMEF.

Inlocuirea AMEF (aparat de marcat electronic fiscal) dotate cu role jurnal pe suport de hartie, cu cele echipate cu jurnal electronic se va realiza conform programului mentionat in lege:

Incepand cu 01.04.2018: comisia va autoriza doar aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic
Incepand cu 01.06.2018 operatorii economici mari si mijlocii, au obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic
Incepand cu 01.08.2018 operatorii economici mici, au obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic
Incepand cu 01.08.2018 va fi interzisa comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal pe suport de hartie

Articolul 17  Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:

a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcții, bază de date proprie și funcționează izolat, fără a dispune de interfețe de conectare la alte dispozitive de tip calculator, telefon mobil, tabletă. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicație și cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență. Suplimentar față de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfață prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfațarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne și de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicării și integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control;

c) case de marcat electronice computerizate corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență. Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conține un modul fiscal cu hardware și program de control proprii, care se interfațează cu programul de aplicație al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfațare adecvat acestei categorii de aplicații. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o rețea este controlată de programul de aplicație în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicații;

d) aparate sau terminale cu funcții de case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură și program de aplicație, care includ o placă fiscală ce conține un modul fiscal, controlat de un program de control. Interfațarea aplicației cu modulul fiscal conferă acestora și funcții de casă de marcat, în afara altor funcții specifice;

e) imprimante fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență. Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, controlat de un program de control memorie fiscală și periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicație propriu și se interfațează cu un sistem de calcul de tip calculator, terminal pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare-POS, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum și altele asemenea, ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil. Interfațarea se poate realiza prin cablu serial, magistrală serială universală-USB, rețea, precum și rețea fără fir - Wi-Fi sau bluetooth;

f) case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență. Aceste case de marcat au un hardware dedicat ce integrează un modul fiscal controlat de un program de control și, respectiv, un program de aplicație care asigură un set fix de funcții de operare și permite lucrul cu o bază de date proprie și una sau mai multe interfețe pentru comunicație sau salvare externă. Opțional interfețele pot asigura și cooperarea cu un program de aplicație extern care să permită programarea, citirea bazei de date interne, precum și emiterea de documente fiscale. Securitatea comunicării și continuitatea înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control.
 
Articolul 18 (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) și f) pot fi staționare, alimentate cu energie electrică din rețeaua de curent alternativ și/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.

(2) Aparatele de marcat portabile au dimensiuni și greutate reduse, sunt ușor transportabile și pot fi utilizate în activitățile de comerț/servicii prestate în regim ambulant, în mijloacele de transport și altele asemenea.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e), împreună cu programul de aplicație identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare.

(4) Comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) fără programul de aplicație identificabil specificat în autorizația eliberată de comisie, precum și instalarea acestora cu un alt program de aplicație decât cel avizat sunt interzise.

(5) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. b) și f) trebuie să lucreze autonom indiferent de utilizarea programului de aplicație extern.

(6) Programele de aplicație externe interfațate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) și f) trebuie să fie înregistrate în Biblioteca națională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, cu modificările și completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicației, precum și modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfațează.

Articolul 48  Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o etichetă care indică producătorul, distribuitorul autorizat cu datele sale de contact, seria de fabricație a aparatului, precum și numărul autorizației eliberate de comisie.

Articolul 56 (1) Conținutul bonului fiscal, cu excepția bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar și de taximetrie, cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) prețul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;
h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
j) valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
l) codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
m) unitatea de măsură, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
n) modalitatea de plată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență.
 
Articolul 61 (1) Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul prevăzut la art. 60 alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:
a) copia facturii și a documentului de plată care atestă achiziționarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligației părților că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;
c) declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declarația privind desfășurarea activității în regim ambulant ori în regim de taxi, însoțită de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, privind deschiderea punctului de lucru;
d) declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoțită de copia autorizației taxi, în cazul activității de taximetrie.
(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ sau în municipiul București.
 

Produse Recomandate

Anzi Soft POS R314 - MAX

Anzi Soft POS R314 - MAX

Anzi Soft R314 - MAX este POS-ul de care aveați nevoie pentru modernizarea afacerii. Aspect elegant și performanță la un preț foarte bun.

Vezi detalii

Anzi Soft POS R314

Anzi Soft POS R314

AnziSoft POS R314 este fie cea mai performantă casă de marcat fie cel mai mic POS mare în funcție de cum priviți.

Vezi detalii

Anzi Soft POS R314 - XChange

Anzi Soft POS R314 - XChange

Anzi Soft POS R314 XChange este soluția perfectă pentru casele de schimb valutar moderne. Tot ce este nevoie pentru funcționarea punctului de schimb valutar…

Vezi detalii

Cere info

https://www.high-endrolex.com/30